دبیرستان نمونه دولتی خلیج فارس(دوره اول)
  اخبار/مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.
 
  HTML  
نتایج مسابقات  قرآن و نماز و عترت و همچنین فرهنگی و هنری در مرحله ناحیه انجام شد و طی آن دانش آموز آموزشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 97-96حائز رتبه های برتر شدند