چاپ خبر
دبیرستان پسرانه خلیج فارس(دوره اول) شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷
توزیع کارنامه
والدین گرامی و دانش آموزان عزیز ، کارنامه ماهانه مهر (مهر و آبان) توزيع گرديد.(کارنامه در سايت نيز قابل مشاهده مي باشد).
انتهای پیام/.